ស្វែងយល់​ពី Object និង Outline ព្រមទាំង​របៀប​នាំចេញ​នាំចូល​ពី CorelDraw ទៅ Fontcreator

ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ខ្ញុំ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ស្វែងយល់​ពី Object និង Outline ព្រមទាំង​របៀប​នាំចេញ​នាំចូល​ពី CorelDraw ទៅ Fontcreator មាន​វិធី​ធម្មតា និង​វិធី​លឿន ស្រេច​តែ​លោកអ្នក​គិត​ថា​ត្រូវ​ប្រើ​តាម​វិធី​មួយ​ណា ។ អរគុណ​ដែល​បាន​ស្វែងយល់

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.