របៀប​ធ្វើ Glyph ដែលមាន​ព្យញ្ជនៈ​ដែល​មាន​ភ្ជាប់​ស្រៈ កេ កែ កៃ ក្រ ក្រេ ក្រែ ក្រៃ

នេះ​ជា​វីដេអូ​បង្ហាញ​ពី​វិធី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​Glyph ដែល​មាន​ព្យញ្ជនៈ​ដែល​មាន​ភ្ជាប់​ស្រៈ កេ កែ កៃ ក្រ ក្រេ ក្រែ ក្រៃ ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​បញ្ជា​វា មិន​មែន​ប្រើ​ដៃ​ទៅ​ទាញ​ស្មានៗ​នោះ​ទេ ។

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.