របៀប​រៀបចំ​សន្លឹក​កិច្ចការ​ក្នុង CorelDraw ដើម្បី​ងាយស្រួលរចនា​ពុម្ពអក្សរខ្មែរ

ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​ត្រូវការ​កម្មវិធី

Fontcreator 6.5 for Windows 10
CorelDraw X8 for Windows 10

កម្ពស់ព្យញ្ជនៈ​ដែល​ខ្ញុំ​ណែនាំគឺ ៖

1400 សម្រាប់​ពពួក​អក្សរ មូល អក្សរ​ដិត​ធំ
1300 សម្រាប់​ពពួក​អក្សរ​អត្ថបទ អក្សរ​ស្ដើងៗ
1200 សម្រាប់​អក្សរ​ទ្រេត អក្សរ​ដៃ​ដែល​មាន​កម្រាសក្រាសៗ

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.