របៀប​រៀបចំ​សន្លឹក​កិច្ចការ​ សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​ទ្រេត ឬ​ពុម្ព​អក្សរ​ដៃ

លោកអ្នក​ត្រូវ​មើល​វីដេអូ ២ ជាមុន​សិន​គឺ ៖
- របៀប​រៀបចំ​សន្លឹក​កិច្ចការ​ក្នុង CorelDraw ដើម្បី​ងាយស្រួលរចនា​ពុម្ពអក្សរខ្មែរ «ចុច​មើល​វីដេអូ»
- របៀប​កំណត់​ទីតាំង​ជើង​ព្យញ្ជនៈ​និង​ស្រៈ​នានា សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​មាន​ព្យញ្ជនៈ​កម្ពស់ ១៣០០ «ចុច​មើល​វីដេអូ»
នោះ​ទើប​មើល​វីដេអូ​នេះ :D

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.