របៀប​កំណត់​ទីតាំង​ជើង​ព្យញ្ជនៈ​និង​ស្រៈ​នានា សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​មាន​ព្យញ្ជនៈ​កម្ពស់ ១៣០០

ក្នុង​វីដេអូ​នេះ​យើង​នឹង​សិក្សា​ ស្វែងយល់​ថា​តើ​យើង​គួរ​ដាក់​ទី​កន្លែង ឬ​ជម្រៅ​​ជើង​ព្យញ្ជនៈ និង​ស្រៈ​នានា សម្រាប់​ព្យញ្ជនៈ​កំពស់​ត្រឹម ១៣០០​ តាម​របៀប​ណា។ វីដេអូ​នេះ​កើត​ចេញ​ពី​គំនិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ខ្ញុំ ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ដឹង​ថា តើ​ខ្ញុំ​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​កន្លង​មក​ ចេះ​ពី​ណា​មក!!! បើ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​អ្នក​ណា​ប្រាប់​ហេតុ​អ្វី​បាន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ដាក់​ទំហំ​អ្វី​ខ្លះ ។

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.