របៀប​ធ្វើ​ព្យញ្ជនៈ​ដែល​មាន​ភ្ជាប់​ស្រៈ ា ៅ (កា កោ កៅ ...) សូម​បញ្ជាក់​ថាគន្លឹះ​នេះ​មិន​ផ្លូវការ!

ក្នុង​គន្លឹះ​ឬ​វីដេអូ​នេះ ខ្ញុំ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ធ្វើ​ព្យញ្ជនៈ​ដែល​មាន​ភ្ជាប់​ស្រៈ  ា  ៅ (កា កោ កៅ ...) តែ​មិន​ផ្លូវការ​ទេ ព្រោះ​ខ្ញុំ​យល់​ថា​វា​មិន​មែន​ជា​ផ្លូវ​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​គាត់​ធ្វើ គន្លឹះ​នេះ​គឺ​កើត​ចេញ​ពី​កម្រិត​នៃ​ការ​យល់​ដឹង​របស់​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់ តែ​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្តន៍ ឬ​ធ្វើ​តាម​បាន​ដោយ​ទទួល​លទ្ធផល ១០០% ដូច​នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​គាត់​ធ្វើ​ដែរ ។ សូម​មើល​ទាំងអស់​គ្នា ៖


ចំណាំ ៖
Ctrl+Arrow = រំកិល​ម្ដង 1
Arrow = រំកិល​ម្ដង 10
Shift+Arrow = រំកិល​ម្ដង 100

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.