របៀប​រំកិល​ជើង​ព្យញ្ជនៈ សម្រាប់​ដាក់​ក្រោមព្យញ្ជនៈ​ដែល​មាន​ស្រៈ ា ោ ៅ (ក្កា ក្កោ ក្កៅ...)

​ក្នុង​វីដេអូ​មួយ​នេះ ​ជា​គន្លឹះ​រចនា​ពុម្ព​សំខាន់​មួយ ដែល​មិន​ត្រឹម​ជួយ​ពន្លឿន​ការ​រចនា​នោះ​ទេ គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​រចនា​ត្រឹមត្រូវ​ ព្រោះ​យើង​ប្រើ​កម្មវិធី​ឲ្យ​រំកិល​ជើង​ព្យញ្ជនៈ មិន​មែន​ប្រើ​ដៃ​ចាប់​អូស​នោះ​ទេ ។ ដូច្នេះ​សូម​មើល​ពី​របៀប​រំកិល​ជើង​ព្យញ្ជនៈ សម្រាប់​ដាក់​ក្រោម​ព្យញ្ជនៈ​ដែល​មាន​ស្រៈ  ា ោ ៅ (ក្កា ក្កោ ក្កៅ...)  ៖

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.