កិច្ច​សម្ភាសន៍​​ជាមួយ​ក្រុម​​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ ជាមួយ គេហទំព័រ​សប្បាយ

សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​គេហទំព័រ​សប្បាយ http://news.sabay.com.kh ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​សម្ភាសន៍ ក៏​ដូច​ជា​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សកម្មភាព​ក្រុម សកម្មភាព​ភាព​អ្នក​រចនា​ផ្សេងៗ និង​គោលបំណង ទិសដៅ​ទៅ​អនាគត។

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.