រូបភាប​អក្សរ​ដៃ ចែករំលែក​ដោយ ហ៊ុល ហ៊តហាប់

បញ្ជាក់ : គ្រាន់តែ​ដាក់​បង្ហាញ​រូបរាង​អក្សរ​ដៃ មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​ខ្លឹមសារ​អក្សរ​ទេ។

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.