រូបភាព​អក្សរ​ដៃ​សម័យ​មុន សម្រាប់​សរសេរ​ព្រះរាជកិច្ច

នេះ​ជា​រូបភាព​អក្សរ​ដៃ​ ប្រហែល​ជំនាន់ ១៨០០ ឬ ១៩០០ សម្រាប់​កត់ត្រា​ព្រះរាជកិច្ច ឬ​សៀវភៅ​រឿង​ក្នុង​ព្រះបរមរាជវាំង ។
មិនទទួល​ខុសត្រូវ​រាល់​ខ្លឹមសារ​អក្សរ គ្រាន់តែ​ចែករំលែក​ដើម្បី​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ!Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.