របៀប​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ

របៀប​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ មិន​មានអី​ស្មុគស្មាញ​ទេ គឺ​គ្រាន់​តែ​បង្កើត​កម្មវិធី Fontcreator 6.5 លើ Windows 10 រួច​ចូល​ទៅ​បើក​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​ចង់​កែប្រែ​ឈ្មោះ ។ ជា​ទូទៅ​ពុម្ព​អក្សរ​គឺ​មាន​ព័ត៌មាន​អ្នក​រចនា​មក​ស្រាប់ យើង​គ្រាន់​តែ​កែ​ឈ្មោះ ឬ ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ស្រាប់​ៗ​មក​ដាក់​ទៅ​តាម​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ខ្លះ​ប្រហែល​អត់​មាន ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ចម្លង​ព័ត៌មាន​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើការ​កែប្រែ​ពុម្ព​អក្សរ​នៅ​រាល់​ពេល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ពុម្ព​អក្សរ​ហើយ ឬ​មុន​ពេល មក​បង្ហាញ​ជូន​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ទុក​គ្រាន់​មើល​លំនាំ​តាម បើ​លោកអ្នក​ចេះ​ភាសាអង់គ្លេស​ច្រើន​ជាង​នេះ គួរតែ​សរសេរ​ឲ្យ​បាន​ក្បោះក្បាយ​ច្រើន​ជាង​នេះ សូម​មើល​វីដេអី និង​មើល​ព័ត៌មាន​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កែប្រែ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖


ចំណាំ​ ៖ ការ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ File Name គឺមិនមែនជា​ការ​ប្ដូរឈ្មោះ​ពុម្ពអក្សរទេ ។

៙ ព័ត៌មាន​គំរូ (បើ​លោកអ្នក​យល់ថា​ខុស​ឆ្គង់​សូម​ដាក់​ទៅ​តាម​អ្វី​ដែល​អ្នក​យល់​ឃើញ​ចុះ) ៖

Copyright Notice:
Copyright© by AKbalthom, 2016. All rights reserved.
Website: http://www.akbalthom.blogspot.com/
Email: akbalthom@gmail.com
Tel: +855 69 556 887

Font Family Name:
AKbalthom Koulen 1

Font Subfamily Name:
Regular

Unique Font Identifier:
AKbalthom Koulen 1:Version 1.00

Full Font Name:
AKbalthom Koulen 1

Version String:
Version 1.00 December 12, 2016

Postscript Name:
 AKbalthomKoulen1

Trademark:
AKbalthom Koulen 1 is a trademark of AKbalthom.

Font Vender:
AksorKhmer

Font Vender Link:
http://www.aksorkhmer.blogspot.com

Font Designer:
AKbalthom

Font Designer Link:
http://www.akbalthom.blogspot.com

License Agreement:
Copyright© by AKbalthom, 2016. All rights reserved.
Website: http://www.akbalthom.blogspot.com/
Email: akbalthom@gmail.com
Tel: +855 69 556 887
_____________________________________
AKbalthom Font EULA (END USER LICENSE AGREEMENT) :
Personal Use : The given typeface may be downloaded and used free of charge for personal use, as long as the usage is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a business manner, for instance:
- personal scrapbooking for yourself
- recreational websites and blogs for friends and family
- prints such as flyers, posters, t-shirts for churches, charities, and non-profit organizations

Commercial Use : Commercial use is not allowed without prior written permission from the respective author. Please contact the author to ask for commercial licensing. Commercial use refers to usage in a business environment, including:
- business cards, logos, advertising, websites, mobile apps for companies
- t-shirts, books, apparel that will be sold for money
- flyers, posters for events that charge admission
- freelance graphic design work
- anything that will generate direct or indirect income.

License Agreement:
http://www.akbalthom.blogspot.com/p/khmer-font-eula.html

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.