រូបភាព​អក្សរ​ដៃ ឌិត ស៊ីម

នេះ​ជា​សំនេរ​ដៃ​របស់​លោក ឌិត ស៊ីម ឃើញ​ក្នុង​រូបភាព​ស្រាប់ ។ អក្សរ​គាត់​ស្អាត​​គួរ​ឲ្យ​យក​ធ្វើ​ជា​ពុម្ព​អក្សរ
សូម​ចែករំលែក​ទៅ​កាន់​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.