យឺន សាវុទ្ធ / Yeun Savuth (ikhmerstudent)

ឈ្មោះ : យឺន សាវុទ្ធ / Yeun Savuth
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ១៩ សីហា ១៩៩៣
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : រាជធានី​ភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : អ្នក​អាយធី , អ្នក​រចនា​ក្រាហ្វិក , អ្នក​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/savuth.yeun
តំបន់​បណ្ដាញ : https://ikhmerstudents.wordpress.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ចូលចិត្ត​ផ្នែក​រចនា អាន​សៀវភៅ ចែករំលែក​ចំណេះដឹង និង លេង​ Game កម្សាន្ត ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Khmer Sharp ជំនាន់ 1.00 (November 7, 2013)

Khmer sexy ជំនាន់ 1.00 (November 15, 2013)

Khmer Sem Sarun ជំនាន់ 1.00 (February 5, 2014)

Khmer Savuth ជំនាន់ 7 (January 30, 2014)

Khmer Savuth Romeas ជំនាន់ 8 (January 28, 2014)

Khmer Savuth Pen V2 ជំនាន់ 1.20 (July 19, 2014)

Khmer Savuth Pen ជំនាន់ 1.10 (April 4, 2014)

khmer Savuth Brush ជំនាន់ 6 (January 1, 2014)

khmer ikhmerstudents ជំនាន់ 1.20 (November 30, 2013)

Kh Kompong Chhnang(Teuk Phos) ជំនាន់ 1.00 (November 29, 2013)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.