ទឹម បឿន / Tim Boeun

ឈ្មោះ : ទឹម បឿន / Tim Boeun
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ២៦ កក្កដា ១៩៨៤
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : រាជធានី​ភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : អ្នក​ជំនាញ​ថតរូប
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/timboeun/
តំបន់​បណ្ដាញ : http://4khmer.wordpress.com / https://www.facebook.com/avahastudio/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ខ្ញុំ​បាទ ទឹម បឿន បរិញ្ញាបត្រ​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ ឆ្នាំ​២០០៩ ។ ធ្វើការងារ​ផ្នែក​អាយធី​​ពី​ឆ្នាំ​២០០៥​មក ។ សព្វថ្ងៃ ធ្វើការ​ខាង​អាយធី ទីផ្សារ​អនឡាញ រចនា​វិបសាយ និង​ឌីសាញ ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Khmer Khao I Dang ជំនាន់ 1.00 (April 30, 2011)

Khmer Angkulileka ជំនាន់ 2.00 (September 07, 2010)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.