ទេព សុវិចិត្រ / Tep Sovichet

ឈ្មោះ : ទេព សុវិចិត្រ / Tep Sovichet
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ???
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : រាជធានី​ភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : និស្សិតអាយធី , អ្នករចនាពុម្ពអក្សរខ្មែរ
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/sovichet.tep/
តំបន់​បណ្ដាញ : http://sovichetlife.wordpress.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Tlok ជំនាន់ 1.10 (June 9, 2013)

Timbre Kampuchea ជំនាន់ 1.00 (July 7, 2013)

Sithi Manuss ជំនាន់ 1.01 (June 28, 2013)

Romnea (Regular & Italic) ជំនាន់ 1.00 (October 22, 2013)

Khmer Telecommunication ជំនាន់ 1.0 (August 30, 2011)

Kh Mith Sala Pali ជំនាន់ 2.00 (January 09, 2011)

Kh Chrung Thom ជំនាន់ 1.00 (May 22, 2013)

Kh Boeung ជំនាន់ 1.20 (June 10, 2013)

Kantumruy (Regular, Bold & Light) ជំនាន់ 1.20 (August 16, 2013)

Kdam Thmor ជំនាន់ 1.10 (August 16, 2013)

Content S1 ជំនាន់ 1.001 (October 24, 2013)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.