សាម៉ាឌី / Samady KS

ឈ្មោះ : សាម៉ាឌី / Samady KS
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ០១ មករា ១៩៨៥
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : សហរដ្ឋអាមេរិក
ជំនាញ : អ្នកធ្វើការ
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/samady.ks/
តំបន់​បណ្ដាញ : https://www.facebook.com/Learn4khmer/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Khmer Samady KS ជំនាន់ 2.0.0

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.