យូ ឡាណា / Lana You (ពុទ្ធិ និង​ វិទ្យាសាស្ត្រ)

ឈ្មោះ : យូ ឡាណា / Lana You
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ១៩៦៤
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : រាជធានី​ភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : គ្រប់គ្រង​ធុរកិច្ច និង ព័ត៌មានវិទ្យា (បន្ទាប់បន្សំ)
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/you.lana/
តំបន់​បណ្ដាញ : https://budhivithyasastra.wordpress.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ, វិទ្យាសាស្ត្រ, អាន​សៀវភៅ (ស៊ើបអង្កេត), ស្ដាប់ភ្លេង លេង​ហ្គីតា និង​ជួយ​ការងារ​សង្គម

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Angkor Sovann Preah Vihear ជំនាន់ 1.00 (March 24, 2016)

Angkor Sovann Round_01 ជំនាន់ 1.00 (December 15, 2015)

Angkor Sovann Fantasy_03 ជំនាន់ 1.00 (November 30, 2015)

Angkor Sovann Fantasy_02 ជំនាន់ 1.00 (October 21, 2015)

Angkor Sovann Fantasy_01 ជំនាន់ 2.00 (July 12, 2016)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.