អ៊ូរុំ សុវិរៈ / Sovirak Ourom

ឈ្មោះ : អ៊ូរុំ សុវិរៈ / Sovirak Ourom
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ២៣ កុម្ភៈ ១៩៩៥
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : និស្សិត
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/ReachChbotVirak
អ៊ីមែល : virakouromso@yahoo.com
តំបន់​បណ្ដាញ : http://www.myalbumforcambodia.wordpress.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Kh virak sketline ជំនាន់ 1.00 (October, 15, 2014)

Kh virak romaji cover ជំនាន់ 1.00 (February, 08, 2015)

Kh virak nippon ជំនាន់ 1.00 (January 20, 2015)

Kh virak mono modern ជំនាន់ 1.00 (January 26, 2015)

Kh virak​ folktale Regular ជំនាន់ 1.00 (July 10, 2015)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.