អន សំបូណ៌វណ្ណៈ / Sambovannak Orn (Johnny Orn)

ឈ្មោះ : អន សំបូណ៌វណ្ណៈ / Sambovannak Orn (Johnny Orn)
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ???
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ខេត្ត​សៀមរាប, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : ???
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/johnny.orn.3
អ៊ីមែល : guidejohnny@yahoo.com
តំបន់​បណ្ដាញ : https://khmerbirder.wordpress.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Khmer Pailin ជំនាន់ 1.07 (2010)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.