លឹម ពិសិដ្ឋ / Piseth Lim

ឈ្មោះ : លឹម ពិសិដ្ឋ / Piseth Lim
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :១៧ កុម្ភៈ ១៩៩៤
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : អ្នកអាយធី
បណ្ដាញ​សង្គម : www.facebook.com/pslwork143 / https://plus.google.com/+PisethLim1
តំបន់បណ្ដាញ : http://isethsoffice.blogspot.com
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


iSeth Kampong Cham ជំនាន់ 1.00 (October 20, 2014)

iSeth Z11 ជំនាន់ 1.00 (August 10, 2014)

ISETH Toul Sangke ជំនាន់ 1.00 (December 27, 2014)

ISETH S1 ជំនាន់ 1.00 (February 20, 2015)

iSeth Pi ជំនាន់ 1.00 (July 29, 2014)

iSeth First ជំនាន់ 1.00 (July 20, 2014)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.