ប៉ែត បញ្ញាវិសាល / Pet Panhavisal

ឈ្មោះ : ប៉ែត បញ្ញាវិសាល / Pet Panhavisal
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ???
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ខេត្ត​កំពត, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : ???
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/Pet.panhavisal
តំបន់បណ្ដាញ : ???
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


KngChakKP Kbalromeas ជំនាន់ 1.20 (October 16, 2014)

KngChak Kingthings ជំនាន់ 1.01 (September 21, 2014)

Khmer KngChakVS Kbach ជំនាន់ 1.20 (September 24, 2014)

Khmer KngChak Kbach ជំនាន់ 1.00 (September 8, 2014)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.