ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ / Mao Piseth

ឈ្មោះ : ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ / Mao Piseth
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : អ្នកអាយធី
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/pisethinfo
តំបន់បណ្ដាញ : https://mpsinfo.wordpress.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Kh Prey Veng ជំនាន់ 1.00 (April 10, 2010)

Kh MPS Temple ជំនាន់ 1.00 (September 25, 2013)

Kh MPS Russey ជំនាន់ 6.00 (July 30, 2011)

Kh MPS Prey Veng ជំនាន់ 1.00 (May 9, 2012)

Kh MPS Lazy ជំនាន់ 1.00 (January 5, 2012)

Kh MPS Jrung ជំនាន់ 1.00 (May 22, 2011)

Kh MPS Fasthand ជំនាន់ 6.00 (July 25, 2016)

Kh MPS ជំនាន់ 2.00 (May 31, 2011)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.