ឡឹក ជំនោរ / Lek Chumnor

ឈ្មោះ : ឡឹក ជំនោរ / Lek Chumnor
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ???
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ខេត្ត​ស្វាយរៀង, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ :អ្នក​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ, អ្នក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/chumnor/
តំបន់បណ្ដាញ : http://khmerpen.blogspot.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Mealea D5 ជំនាន់ 1.00 (January 4, 2015)

Mealea D4 ជំនាន់ 1.00 (January 4, 2015)

Mealea D3 ជំនាន់ 1.00 (January 4, 2015)

Mealea D2 ជំនាន់ 1.00 (January 4, 2015)

Mealea D1 ជំនាន់ 1.00 (January 4, 2015)

Mealea D ជំនាន់ 1.00 (January 3, 2015)

Khmer-Pen​​Chantrea ជំនាន់ 1.20 (December 31, 2013)

Khmer-Pen​​ Teu ជំនាន់ 1.20 {January 17, 2014)

Khmer Pen-Surin ជំនាន់ 2.121 (April 15, 2013)

Khmer Pen SvR ជំនាន់ 1.00 (August 14, 2013)

Khmer Pen Svayreing ជំនាន់ 1.00 (February 16, 2013)

Khmer Pen Lao ជំនាន់ 1.00 (February 3, 2013)

Khmer Pen Kang ជំនាន់ 1.30 (January 31, 2014)

Khmer Pen Hindi ជំនាន់ 1.00 (January 07, 2013)

Khmer Pen Eng ជំនាន់ 1.00 (February 4, 2013)

Khmer Compaq (Regular & Italic) ជំនាន់ 1.00 (September 3, 2015)

Kh Pen Wappathor ជំនាន់ 1.00 (March 13, 2013)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.