ភួន ភារម្យ​ / Phearum Phourn

ឈ្មោះ : ភួន ភារម្យ​ / Phearum Phourn
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៥
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ខេត្ត​ក្រចេះ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : និស្សិត
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/Phearum007 / https://plus.google.com/108542002144311527767
តំបន់​បណ្ដាញ : http://www.cckkh.blogspot.com/
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Kh PR Sun Choeu ជំនាន់ 1.10 (Feb 11, 2015)

Kh PR Ron Teas Dav Samuria ជំនាន់ 1.30 (March 23, 2015)

Kh PR Romnea glow flowers ជំនាន់ 1.00 (Jan 27, 2015)

Kh PR Kratie Town ជំនាន់ 2.00 (March 13, 2015)

Kh Phearum Plus Vathana ជំនាន់ 1.50 (April 06, 2015)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.