ហ៊ុយ សាវី / Huy Savy

ឈ្មោះ : ហ៊ុយ សាវី / Huy Savy
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ???
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ???
ជំនាញ :រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ
បណ្ដាញ​សង្គម :
តំបន់បណ្ដាញ : ???
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Khmer HUYSAVY S (Regular, Italic, Bold & Bold Italic) ជំនាន់ 1.00 (June 23, 2014)

Khmer HUYSAVY R (Regular, Italic, Bold & Bold Italic) ជំនាន់ 1.00 (May 23, 2015)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.