ផន សុខនី / Giant Design

ឈ្មោះ : ផន សុខនី / Giant Design
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ១២ សីហា ១៩៩៥
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ???
ជំនាញ : អ្នក​ក្រាហ្វិក, រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/phorn.sokny9898
តំបន់បណ្ដាញ : ???
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ??? ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Khmer PorChey Design 02 ជំនាន់ 1.00 (February 22, 2018)

Khmer PorChey Design 01 ជំនាន់ 1.00 February 22, 2018

Khmer Mrokoth hand ជំនាន់ 2 (June ,14, 2016)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.