ហេង វិកតូរិយា / Heng Victorya

ឈ្មោះ : ហេង វិកតូរិយា / Heng Victorya
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ???
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ​រាជធានី​ភ្នំពេញ, ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : អ្នក​អាយធី
បណ្ដាញ​សង្គម : ???
តំបន់បណ្ដាញ : ???
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ???

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Khmer Victorya Jrung ជំនាន់ 1.00 (August 21, 2014)

Khmer Victorya Treykrim ជំនាន់ 2.00 (August 26, 2014)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.