កែវ ឈុន / Chhun Keo

ឈ្មោះ : កែវ ឈុន / Chhun Keo
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ???
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ???
ជំនាញ : ???
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/chhun.keo
តំបន់បណ្ដាញ : http://www.khmer-kulturzentrum.ch/
បញ្ជាក់ : បើ​យោង​តាម​គេហទំព័រ http://www.selapa.net/khmerfonts/ ដាក់​ពុម្ព​អក្សរ​នេះ​ស្ថិត​ក្រោម មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស (Khmer Culture Center in Switzerland) ។ តែ​ខ្ញុំ​សូម​ដាក់ កែវ ឈុន / Chhun Keo តំណាង​ឲ្យ​ម្ចាស់​ពុម្ព​អក្សរ​នេះ ព្រោះ​គាត់​ជា​អ្នក​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ។ បើ​លោកអ្នក​មាន​អំណះអំណាង កែប្រែ​ភាព​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ពុម្ព​នេះ សូម​រាយការណ៍​មក​ខាង​គេហទំព័រ​ដើម្បី​កែ​តម្រូវ ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Ang Tasom ជំនាន់ 1.000 (2008)

Ang Taso ជំនាន់ 1.000 (2008)

Ang TaPich ជំនាន់ 1.000 (2008)

Ang DaunTep ជំនាន់ 1.000 (2008)

Ang DaunTeav ជំនាន់ 1.000 (2008)

Ang Daunsok ជំនាន់ 1.000 (2008)

Ang DaunPov ជំនាន់ 1.00 (2008)

Ang DaunKeo ជំនាន់ 1.000 (2008)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.