នូ សុវណ្ណារោត / SovannaRout Nou - អាស្វាដែក / ASvadek

ឈ្មោះ : នូ សុវណ្ណារោត / SovannaRout Nou
ឈ្មោះ​ហៅ​ក្រៅ : អាស្វាដែក / ASvadek
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ២១ មេសា ១៩៩៥
ទី​លំ​នៅ​បច្ចុប្បន្ន : ភ្នំពេញ , ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : រចនាពុម្ពអក្សរខ្មែរ , អ្នកសរសេរកំណត់ហេតុបណ្ដាញ (Blogger)
ទំនាក់ទំនង : +៨៥៥ ៦០ ៦២ ៩៧ ៩៧ / +៨៥៥ ១៥ ៨៦ ៨៦ ០៨
បណ្ដាញ​សង្គម : https://www.facebook.com/sovannarout
ចំណាប់អារម្មណ៍ : ខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តរចនាពុម្ពអក្សរប្លែកៗ ទុកគ្រាន់ការរចនា អត្ថបទនានា ឬ សម្រាប់ដាក់ស្លាក យីហោរ ជាពិសេស Graphic Design។ ចាប់ផ្ដើមរៀនរចនា នៅចុងឆ្នាំ ២០១៣ ដែលជាឆ្នាំ ទី១ នៃការចូលមហាវិទ្យាល័យ ហើយក៏មានពេលទំនេរ បន្តិចបន្តច ឆ្លៀតធ្វើខ្លះៗ និង ស៊ើបសួរ រាមច្បងមុនៗខ្លះ។ បំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងវិស័យការរចនានេះ គឺ ចង់បាន ពុម្ពអក្សរខ្មែរ ដែលមានម៉ូដប្លែកៗ ស្អាតៗ សម្រាប់ Graphic Design។ http://asvadek.blogspot.com មានពុម្ពអក្សររបស់ខ្ញុំ Update ជារៀងរាល់ពេល។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


ASvadek Momo W (Regular & Italic) ជំនាន់ 1.10 (June 08, 2017)

ASvadek Cello ជំនាន់ 1.00 (February 21, 2017)

ASvadek Momo (Regular & Italic) ជំនាន់ 1.00 (October 4, 2016)

ASvadek Frightened ជំនាន់ 1.00 (August 24, 2015)

ASvadek Cartoon ជំនាន់ 1.00 (April 15, 2016)

ASvadek Zstorm ជំនាន់ 1.20 (July 19, 2016)

ASvadek Ribbon Plus ជំនាន់ 1.20 (June 28, 2016)

ASvadek Ribbon ជំនាន់ 1.20 (June 11, 2016)

ASvadek Khmer Calligraphy ជំនាន់ 1.20 (May 22, 2016)

ASvadek Kbach S ជំនាន់ 1.20 (May 13, 2016)

ASvadek Moul Kbach Plus ជំនាន់ 1.00 (April 25, 2016)

ASvadek Moul Kbach ជំនាន់ (1.00 April 08, 2016)

ASvadek Moul ជំនាន់ 1.00 (April 07, 2016)

ASvadek Bokornew ជំនាន់ 1.20 (June 30, 2016)

ASvadek Air ជំនាន់ 1.20 (May 14, 2016)

ASvadek Wave ជំនាន់ 1.30 (May 14, 2016)

ASvadek KampucheaLove ជំនាន់ 1.00 (May 1, 2015)

ASvadek Samurai ជំនាន់ 1.00 (January 24, 2015)

ASvadek KbachVora ជំនាន់ 1.00 (January 24, 2015)

ASvadek Hollow ជំនាន់ 1.00 (February 15, 2015)

ASvadek Hindi ជំនាន់ 1.00 (February 15, 2015)

ASvadek Pixel ជំនាន់ 1.00 (January 24, 2015)

ASvadek Box ជំនាន់ 1.00 (January 24, 2015)

ASvadek Writehand ជំនាន់ 1.00 (February 15, 2015)

ASvadek Blade ជំនាន់ 1.00 (Dec 30, 2015)

ASvadek Brushline ជំនាន់ 1.00 (January 23, 2015)

ASvadek EdgeHollow ជំនាន់ 1.00 (May 14, 2015)

ASvadek Edge ជំនាន់ 1.00 (May 14, 2015)

ASvadek Hongkbach ជំនាន់ 1.00 (January 10, 2014)

ASvadek Lazy ជំនាន់ 1.00 (November 10, 2013)

Asvadek Home ជំនាន់ 1.00 (July 23, 2015)

ASvadek FastHand ជំនាន់ 1.00 (August 24, 2015)

ASvadek FreeHand ជំនាន់ 1.00 (August 24, 2015)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.