ប៊ុនលី / Bunly


ឈ្មោះ : ប៊ុនលី /Bunly
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ៧ កញ្ញា ១៩៩៥
ទីលំនៅ​បច្ចុប្បន្ន : កំពង់ធំ , ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : រចនា​ពុម្ព​អក្សរ , បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន
ទំនាក់ទំនង : Tel: 069327967    https://www.facebook.com/SochBunly
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ស្ថិត​ក្នុង​ពេល​ត្រៀម​ចូល​មហាវិទ្យាល័យ ជា​ពេល​ទំនេរ​ក្រោយ​បញ្ចប់​ថ្នាក់​វិទ្យា​ល័យ ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់​អារម្មណ៍​នូវ​ការ​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ ដែល​ជា​ឆ្នាំ​មាន​អ្នក​ចង់​ចេះ​ខាង​ហ្នឹង​ច្រើន តែ​មិន​ទាន់​មាន​ឯកសារ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​រចនា​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ខ្ញុំ​បាន​ស្រាវជ្រាវ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង និង​សួរ​អ្នក​មុន​ៗ​ខ្លះ រហូត​សម្រេច​នូវ​ពុម្ព​អក្សរ​មួយចំនួន ដាក់​ជូន​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​​ ថ្វីត្បិត​ពុម្ព​អក្សរ​របស់​ខ្ញុំ​មិន​មាន​ច្រើន តែ​ក៏​រួច​ចំណែក​តម្កើង​ភាសា​ខ្មែរ ដោយ​ការ​ទាក់ទាញ​នៃ​ពុម្ព​អក្សរ​របស់​ខ្ញុំ​ផង​ដែរ ៕

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


Kh BL Freehand ជំនាន់ 1.00 (March 8, 2014)

Kh Kbach ជំនាន់ 1.00 (Oct 2013)

Kh Stueng Saen ជំនាន់ 4.00 (29 August 2013)

Kh SomborPreyKok​​ ជំនាន់ 1.10 (July 2013)

Kh Kompong Thom - Bunly ជំនាន់ 1.20 (July 7, 2013)

Kh itseombel Jrung ជំនាន់ 1. 1 (September 2013)

Kh BL LazySmooth ជំនាន់ 1.0 (Jan 7, 2014)

Kh BL LazyOutline ជំនាន់ 1.0 (Jan 7, 2014)

Kh BL LazyDistorted ជំនាន់ (1.0 Jan 7, 2014)

Kh BL BrushHand ជំនាន់ 1.20 (June 10, 2013)

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.