អាក្បាលធំ / AKbalthom - នៅ សំណាង / Samnang Nouv

ឈ្មោះ : នៅ សំណាង / Samnang Nouv . អាក្បាលធំ / AKbalthom
ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត : ១២ សីហា ១៩៨៨
ទីលំនៅ​បច្ចុប្បន្ន : ភ្នំពេញ , ប្រទេស​កម្ពុជា
ជំនាញ : រចនា​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ , បោះពុម្ព​អាវយឺត , អ្នក​សរសេរ​កំណត់ហេតុបណ្ដាញ (Blogger)
ទំនាក់ទំនង : +៨៥៥ ៦៩ ៥៥៦ ៨៨៧
ចំណាប់​អារម្មណ៍ : ខ្ញុំ​ដើម​ឡើយ​មិន​ចេះ​អ្វី​ទេ គ្រាន់​តែ​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​សរសេរ​អត្ថបទ​នៅ​តាម Blogger តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយ​ឃើញ​គេ​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ ក៏​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ដោយ​ខ្លួនឯង និង​សួរ​គេ​ខ្លះ ខំប្រឹង​យក​ពេល​ទំនេរ​មក​អង្គុយ​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ ទៅ​តាម​អ្វី​ដែល​ខ្លួនឯង​ចូលចិត្ត និង​ដាក់​ឲ្យ​ទាញ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ផង​ដែរ ។ សព្វថ្ងៃ​ជា​អ្នក​បោះពុម្ព​អាវយឺត ដើម្បី​រក​ចំណូល​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ និង​សល់​ពេលទំនេរ​ខ្លះៗ ​អង្គុយ​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ជា​បន្ត​ទៀតដែល​ខ្លួន​ចូលចិត្ត​និង​ចង់​ឲ្យ​កើត​ជា​រូបរាង​ឡើង​មក គ្មាន​ទី​បញ្ចប់ ។

ចុច​លើ​រូបភាព​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម


AKbalthom KOUPREY Chaet ជំនាន់ 1.00 (March 10, 2018)

AKbalthom KOUPREY Phagaun ជំនាន់ 1.00 (February 10, 2018)

AKbalthom KhmerScript ជំនាន់ 1.00 (June 10, 2017)

AKbalthom KmengKmang ជំនាន់ 1.00 (May 26, 2017)

AKbalthom DaemPothi ជំនាន់ 1.00 (May 4, 2017)

AKbalthom Pheatra C5 ជំនាន់ 1.00 (April 15, 2017)

AKbalthom KrorNhanh ជំនាន់ 1.00 (March 8, 2017)

AKbalthom Koulen 2 Plus ជំនាន់ 1.00 (December 12, 2016)

AKbalthom Koulen 2 ជំនាន់ 1.00 (December 12, 2016)

AKbalthom Koulen 1 Plus ជំនាន់ 1.00 (December 12, 2016)

AKbalthom Koulen 1 ជំនាន់ 1.00 (December 12, 2016)

AKbalthom Moul 6 ជំនាន់ 1.05 (November 24, 2016)

AKbalthom KonSmao ជំនាន់ 1.00 (November 18, 2016)

AKbalthom Moul 5 ជំនាន់ 1.00 (November 10, 2016)

AKbalthom KhmerGothic ជំនាន់ 3.10 (August 17, 2016)

AKbalthom KhmerGothic ជំនាន់ 3.10 (August 17, 2016)

AKbalthom Kbach 1 ជំនាន់ 1.00 (April 21, 2016)

AKbalthom Khmer Krom ជំនាន់ 1.00 (November 21, 2015)

AKbalthom Choeung Ek ជំនាន់ 1.00 (November 16, 2015)

AKbalthom Phnom Penh ជំនាន់ 1.00 (November 12, 2015)

AKbalthom Chamnap Chhun ជំនាន់ 1.10 (July 28, 2015)

AKbalthom Kampuchearath ជំនាន់ 1.00 (May 6, 2015)

AKbalthom Moul 4 ជំនាន់ 1.10 (July 28, 2015)

AKbalthom Moul 3 ជំនាន់ 1.10 (July 28, 2015)

AKbalthom Moul 2 ជំនាន់ 1.10 (July 28, 2015)

AKbalthom Moul 1 Plus ជំនាន់ 1.10 (July 28, 2015)

AKbalthom Moul 1 ជំនាន់ 1.10 (July 28, 2015)

AKbalthom Vicheka ជំនាន់ 1.00 (June 14, 2015)

AKbalthom Phnom Sampow ជំនាន់ 1.00 (June 9, 2015)

AKbalthom Molleak 3 ជំនាន់ 1.10 (August 11, 2015)

AKbalthom Molleak 2 ជំនាន់ 1.00 (May 29, 2015)

Akbalthom Molleak 1 ជំនាន់ 1.00 (May 15, 2015)

AKbalthom Kbach ជំនាន់ 3.10 (April 30, 2015)

AKbalthom SuperheroKH ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom Superhero ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom Seoul ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom Ream ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom KhmerNew ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom KhmerLight ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom KhmerLer ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom KhmerHand ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom HighSchool-Fun ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom HighSchool-Frame ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom HighSchool ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom Freehand ជំនាន់ 3.00 (August 31, 2014)

AKbalthom Korea ជំនាន់ 1.1 (12 August 2012)

AKbalthom TNRB ជំនាន់ 1.1 (12 August 2012)


Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.